Danmarkspanelets
WOW HD-kampagne!


Betingelser og Vilkår

 

 

 

 

1.            DU BEHØVER IKKE AT KØBE NOGET. ET KØB ELLER EN BETALING AF NOGEN SLAGS VIL IKKE ØGE DINE CHANCER FOR AT VINDE. DU SKAL VÆRE MINDST FEMTEN (15) ÅR GAMMEL FOR AT DELTAGE. UGYLDIGT, HVOR DET ER ULOVLIGT.

 

2.            Deltagelsessperiode.    Danmarkspanelets WOW HD-kampagne ("Kampagnen") begynder kl. 00:00 (CEST) den 18. juni 2013 og slutter kl. 23:59 (CEST) den 30. juni 2013.

 

3.            Sponsor. Survey Sampling International, LLC (“SSI”), 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, udfører denne kampagne gennem sin hjemmeside ("Websitet"). Alle deltagere leverer oplysninger til SSI, ikke til en tredjepart.

 

4.            Gyldighed. Denne kampagne er kun åben for indbyggere i Danmark. Deltagere skal være mindst femten (15) år gamle for at deltage. Alle deltagere skal overholde og acceptere følgende Betingelser og vilkår ("Reglerne"). Ansatte i SSI og dets moder-, partner- og underselskaber, samt deres familie- og husstandsmedlemmer, kan ikke deltage i Kampagnen. 

 

5.            Tilmelding til Kampagnen.         

    1. 1. Begrænsning på antal tilmeldinger. Der kan kun foretages én (1) tilmelding per person, uanset hvilken metode der bruges til tilmelding.
    2. 2. Deltagelse i Danmarkspanelets WOW HD-kampagne. Tilmelding til kampagnen sker ved at tilmelde sig Danmarkspanelet mellem den 18. juni og 30. juni 2013. Når du har tilmeldt dig, vil du automatisk deltage i kampagnen. SSI forbeholder sig ret til at annullere enhver tilmelding, som SSI, efter helt eget skøn, finder upassende for kampagnen. SSI vil behandle alle personlige oplysninger, der er indsamlet eller modtaget i forbindelse med Kampagnen, i overensstemmelse med SSI's Beskyttelse af personlige oplysninger, som kan ses på: http://www.danmarkspanelet.dk/General/Privacy-Policy.

 

6.            Udtrækning af vindere.SSI vil tilfældigt udtrække en (1) vinder. Ved tilmelding til Kampagnen, accepterer deltagere at være bundet af og ikke anfægte SSI's endelige beslutninger. Hvis det opdages, at den vindende tilmelding af en eller anden grund er ugyldig. eller at personen, som indsendte den vindende tilmelding, ikke overholder disse Betingelser og vilkår, vil præmien bortfalde og blive tildelt en anden vinder.

 

7.            Underretning. SSI vil give den potentielle vinder besked pr. e-mail med meddelelse om, at vedkommende er blevet udtrukket, og at vedkommende skal sende et svar pr. e-mail til SSI med bekræftelse af sin identitet og deltagelse i Kampagnen. Hvis SSI ikke modtager et svar fra en potentiel vinder i løbet af fem (5) dage, vil SSI udtrække en anden vinder. Ved modtagelsen af et svar pr. e-mail skal SSI give vinderen al nødvendig dokumentation og information herunder, men ikke begrænset til, vejledning om, hvordan præmien indløses.

 

8.            Præmier. Vinderen vil modtage et gavekort af en værdi på 300 kr. til WOW HD, som kan bruges på en ting efter eget valg på http://www.wowhd.dk/. SSI vil sende præmien til vinderen med post til den adresse, som vedkommende har opgivet. Porto til forsendelsen vil blive dækket af SSI. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter. Præmier kan ikke overdrages, og der vil ikke blive foretaget nogen erstatning, ud over hvad SSI måtte finde passende efter eget skøn. SSI er ikke ansvarlig for mistede, stjålne eller forlagte præmier. Vinderne er ansvarlige for betaling af evt. skatter og afgifter i forbindelse med modtagelse og benyttelse af en præmie. Sandsynligheden for gevinst afhænger af antallet af gyldige modtagne tilmeldinger. SSI kan ikke præcist forudsige antallet af deltagere. Der vil kun blive uddelt en (1) præmie.

 

9.            Erklæringer og garantier. Hver deltager erklærer og garanterer over for SSI at: (i)deltagerens tilmelding ikke vil krænke, misbruge eller på anden måde forulempe en tredjepart eller en tredjeparts ophavsret og/eller ejendomsret eller ret til privatliv; (ii) deltageren er juridisk berettiget til at offentliggøre og foretage sin tilmelding; og (iii) deltageren har, om nødvendigt, indhentet alle nødvendige tilsagn, godkendelser, tilladelser og/eller autorisationer i forbindelse med deltagerens tilmelding.

 

10.          Overholdelse af gældende lov; regulerende lovgivning. Kampagnen er underkastet alle gældende love og regulativer. Alle problemer og spørgsmål vedrørende formuleringen, gyldigheden, fortolkningen og iværksættelse af disse Regler eller deltagernes rettigheder og forpligtelser og SSI i forbindelse med denne kampagne, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Staten Connecticut uden at have nogen effekt på valget af lovbestemmelser eller –principper (hvad enten disse er i Connecticut eller en anden jurisdiktion), som måtte muliggøre anvendelse af en anden jurisdiktions lovgivning. Alle juridiske krav, der måtte opstå ved eller i forbindelse med denne Kampagne eller disse officielle Regler, skal indbringes for forbundsdomstolen eller statsdomstolene i Fairfield County, Connecticut, USA.

 

11.          Afslutning; kampagnepublikationer. SSI kan aflyse, suspendere eller afslutte Kampagnen når som helst. Med undtagelse af hvor det er forbudt, er deltagelse i Kampagnen samtidig en accept af brug af en vinders navn og tilmelding til kampagne-, reklame- eller marketingsformål uden yderligere tilsagn eller overvejelse.

 

12.          Friholdelse. VED DELTAGELSE I KAMPAGNEN ACCEPTERER HVER DELTAGER AT FRIHOLDE OG SKADESLØSHOLDE SSI OG DETS MODER-, UNDER-, PARTNERSELSKABER, MEDLEMMER, LEDERE, AKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, ANSATTE OG AGENTER FOR ETHVERT KRAV ELLER SAGSANLÆG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KRAV VEDR. PERSONSKADE, DØD ELLER SKADE PÅ ELLER TAB AF EJENDOM, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE I DENNE KAMPAGNE ELLER MODTAGELSE, BRUG ELLER MISBRUG AF ENHVER PRÆMIE.

 

13.          Diverse. Deltagelse udgør samtidig en deltagers fulde og betingelsesløse accept af disse Betingelser og vilkår. SSI's beslutninger er endelige og bindende i alle sager, der vedrører Kampagnen. For at modtage en liste over vindere, send venligst en e-mail til SSI med følgende emne: "Danmarkspanelets WOW HD-kampagne" til følgende e-mail-adresse:  helpdesk@danmarkspanelet.ssi-partner.com.